Thí nghiệm về nén không khí và mây

Xem thêm cách làm các thí nghiệm khác tại: Giúp bé làm thí nghiệm.

 

Thí nghiệm nén không khí


Xem thêm các thí nghiệm khác tại đây.

Leave a Reply