Tìm hiểu về máy bay

Giới thiệu

Airplain

 


CLIP

Mời bé cùng xem Clip về máy bay để hiểu hơn về việc máy bay hoạt động như thế nào.


GHÉP TRANH MÁY BAY

Bé ơi, ghép tranh nào!

Random Posts

Leave a Reply