(Trò chơi tóan tư duy) Giúp trẻ học về trọng lượng bằng cách tự chế một cái cân siêu đơn giản

Mục tiêu của hoạt động: Giúp bé hiểu về khái niệm nặng hơn, nhẹ hơn. 

Bước 1: Làm 1 cái cân đơn giản nhất theo gợi ý sau đây.

Bước 2: Để 2 đồ vật lên cân, quan sát cán cân điều chỉnh thăng bằng và giải thích cho trẻ.

Bước 3: Để trẻ tự cân đồ theo sáng tạo của trẻ.

0df7bb5fed18a9be7c9296702f9d24c0


6fc01931374d0d2e91664c33a8246952


890bb5190911ccd3c490edc3a78981a4


f76ca6d94a092a5bb2d9c87753bb2e43


bb30477d60e073ba2554d549550d68db


8029a24697791eb2967f1ec10fd18c8c


7362259ca57cdb3eff1fbc04e2ba9d89


b0905eb3ea333d50d6e7184cf5cc4214


 


eefeb1eb76737bad03266624f42ea1a3


Nguồn: Tổng hợp.

Mời bạn tìm hiểu các hoạt động phát triển tư duy khác cho trẻ tại đây.

Random Posts

Leave a Reply