(Trò chơi tư duy) Sắp xếp que tính

Chỉ với 1 bộ que tính mua ở hiệu sách, ba mẹ có thể giúp bé bày những trò chơi tư duy vô cùng thú vị theo các mẫu mà Bé tư duy tổng hợp sau đây.

Random Posts

Leave a Reply