[Bé 3-4 tuổi] Bài tập xác định vị trí trên, dưới, giữa

Bố mẹ hướng dẫn con làm các bài tập xác định vị trí trên dưới, giữa qua hình ảnh sinh động dưới đây nhé. Những khái niệm này sẽ đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển vững chắc tư duy nhận biết sau này.

 

Trên - duoi 1

 

Trên - duoi 2

Trên - duoi - giữa 1

 

Nếu cần tài liệu tải về để in cho các bé chơi, bố mẹ đừng ngại ngần để lại thông tin cho Bé tư duy thông qua phần Liên hệ nhé.

Ngoài ra, bố mẹ có thể xem rất nhiều bài tập khác tại đây.

Random Posts

Leave a Reply