Bài tập hình gì tiếp theo- Mức 1

Bộ bài tập cho trẻ 3-4 tuổi:

Bài tập Hình gì tiếp theo – mức 1

Bài tập Hình gì tiếp theo – mức 2

Bài tập cho trẻ 5-6 tuổi:

Bài tập Hình gì tiếp theo – mức 3

Bài tập Hình gì tiếp theo – mức 4


Bé hãy xem hình gì sẽ xuất hiện cuối cùng nhé. Mẹ giúp bé chọn hình ở hàng dưới đúng theo logic của hàng trên nhé.

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/T11.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/T12.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/T13.pdf” download=”all” viewer=”google”]


Xem thêm cho bé 3-4 tuổi:

Bài tập Hình gì tiếp theo – mức 2

Random Posts

Leave a Reply