Bài tập Hình gì tiếp theo – Mức 3

Bé chọn đúng hình để đặt vào các ô trống nhé.

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-HInh-gi-tiep-theo-Muc-3-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-HInh-gi-tiep-theo-Muc-3-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Xem thêm:

Bài tập Hình gì tiếp theo – mức 1

Bài tập Hình gì tiếp theo – mức 2

Bài tập Hình gì tiếp theo – mức 3

Bài tập Hình gì tiếp theo – mức 4

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.