Bài tập đếm – Mức 2

Bài tập đếm đơn giản, sinh động giúp bé rèn kỹ năng nhận thức và tăng hiểu biết về lĩnh vực kiến thức toán học. Bố mẹ thoải mái download về sử dụng trên máy tính hoặc in ra cho bé nhé.

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/T2-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/T3-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/T8.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/T9.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/T10.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Xem thêm:

Bài tập Đếm – Mức 1

Bài tập Đếm – Mức 2

Bài tập Đếm – Mức 3

Bài tập Đếm – Mức 4

Leave a Reply