Bài tập Đếm – Mức 4

Mẹ xem bé có đếm đúng không nhé.

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-dem-Muc-4-1.pdf” width=”75%” height=”75%” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-dem-Muc-4-2.pdf” width=”75%” height=”75%” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-dem-Muc-4-4-1.pdf” width=”75%” height=”75%” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-dem-Muc-4-5.pdf” width=”75%” height=”75%” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-dem-Muc-4-6.pdf” width=”75%” height=”75%” download=”all” viewer=”google”]

 

Xem thêm:

Bài tập Đếm – Mức 1

Bài tập Đếm – Mức 2

Bài tập Đếm – Mức 3

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply