[Bé 3-4 tuổi] Bài tập nhận biết sự khác nhau và so sánh – Mức 1

Bé hãy làm các bài tập nhận biết sự khác nhau và so sánh sau đây nhé.

1 2 3 4 5

 

Xem thêm:

[Bé 3-4 tuổi] Bài tập nhận biết sự khác nhau và so sánh – Mức 1

[Bé 3-4 tuổi] Bài tập nhận biết sự khác nhau và so sánh – Mức 2

[Bé 4-5 tuổi] Bài tập nhận biết sự khác nhau và so sánh – Mức 1

[Bé 4-5 tuổi] Bài tập nhận biết sự khác nhau và so sánh – Mức 2

Random Posts

Leave a Reply