[Bé 4-5 tuổi] Bài tập nhận biết và so sánh – Mức 1

Bé hãy so sánh và làm theo yêu cầu nhé.

Xem thêm:

[Bé 3-4 tuổi] Bài tập nhận biết sự khác nhau và so sánh – Mức 1

[Bé 3-4 tuổi] Bài tập nhận biết sự khác nhau và so sánh – Mức 2

[Bé 4-5 tuổi] Bài tập nhận biết sự khác nhau và so sánh – Mức 1

[Bé 4-5 tuổi] Bài tập nhận biết sự khác nhau và so sánh – Mức 2

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.