Hãy để con được nói “Con muốn”

Vấn đề: khi con “đã hơi lớn”, tức là khi con tầm trên 4 tuổi, ba mẹ hãy để con được phát triển bằng cách đừng tước đi quyền được nói ra điều con muốn, quyền được tự làm những việc của con và quyền được thể hiện điều mình thích. Hãy để con biết tự khám phá cuộc sống và chịu trách nhiệm với hậu quả của mình.

 • Để con biết khát
  Đừng lúc nào mẹ cũng “Con uống nước đi”

 

 • Để con biết đói
  Đừng liên tục “Con ăn đi”

 

 • Để con biết làm
  Đừng “Con làm chậm chạp quá, để mẹ làm cho”
 • Để con biết thích
  Đừng “Con gái phải học múa, con trai phải mặc đồ màu xanh”

 

 • Để con biết thể hiện quan điểm
  Đừng “Con toàn nói những điều ngớ ngẩn thôi”

 

 • Để con biết tự chịu trách nhiệm

Đừng “Thôi con tránh ra kia đi, để mẹ dọn cho”

 

Hãy để con được nói điều “con muốn”, hãy để con được lớn!
Bài viết – Bé tư duy.

Leave a Reply