[Bé 3-4 tuổi] Bài tập xác định thứ tự – Chú gà con sinh ra như thế nào?

Ở bài trước, Bé tư duy đã giới thiệu bài viết “Chú gà con sinh ra như thế nào?“. Để bé ghi nhớ hơn thông tin bổ ích này, mới bố mẹ tiếp tục cho bé làm bài tập xác định thứ tự như sau:

ga de trung

Ngoài ra, bố mẹ có thể tải cho bé rất nhiều bài tập rèn luyện tư duy cho bé 3-4 tuổi tại đây.

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.