[Bé 4-5 tuổi] Bài tập xác định thứ tự và tư duy 2 lần

Với những bài tập mà Bé tư duy đã tổng hợp dưới đây, bé sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ: Đếm & Xác định thứ tự & So sánh. Vì thế, bé sẽ nhanh hơn, giỏi hơn và tư duy tốt hơn. Bố mẹ tải về cho bé làm nhé.

Tư duy 2 lần - Thứ tự ghép hạt dẻ


Tư duy 2 lần - Thứ tự vẽ bông hoa

Có thể mẹ quan tâm: GIÚP BÉ LÀM THÍ NGHIỆM.

Tư duy 2 lần - Thứ tự vẽ cái cây


Tư duy 2 lần - Thứ tự vẽ con gấu


Tìm hiểu thêm:

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 3-4 tuổi tại nhà
Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-5 tuổi tại nhà
Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 5-6 tuổi tại nhà
Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of