[Bé 4-5 tuổi] Nhận biết hình khác biệt

Yêu cầu: Bé hãy tìm ra một hình khác biệt trong mỗi hàng nhé?

2b9d6fd192b672d915b76c340c36defa


275aa8c151d4d35da54272675a922404


a6c2eae8e0b5ddb00c688f05c66d08aa cfd1cd90c03a95474cb1421ed40f97a8


fe3937c0932989830e35ee1792531970

Nguồn: Tổng hợp.

Tải thêm các bài tập khác tại:

Bài tập tư duy cho trẻ 3-4 tuổi.
Bài tập tư duy cho trẻ 4-5 tuổi.
Bài tập tư duy cho trẻ 5-6 tuổi.
Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.