Chú chim bay thế nào? – How a bird fly?

Bé có thắc mắc khi chim bay thì cánh chim như thế nào không? Bé tư duy đã sưu tầm và tặng bố mẹ tranh 4 tư thế cánh của chim như sau nhé.

Bird fly

Nguồn: Ponder

Có thể bố mẹ quan tâm: Khám phá thiên nhiên qua tranh tại đây.

Please follow and like us:

Random Posts

One thought on “Chú chim bay thế nào? – How a bird fly?

Leave a Reply

Your email address will not be published.