Những nét vẽ đầu đời – Bé vẽ nhân vật hoạt hình (tổng hợp)

A piglet


angle


Cheshire cat

–> Có thể mẹ quan tâm: BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO TRẺ TẠI NHÀ.
Jerry


minion


Pinkie pie

–> Tìm hiểu thêm: TRẢI NGHIỆM BỔ ÍCH CHO TRẺ.
Pooh


Spongebob


Tigger


Unicorn


Vẽ pikachu

Nguồn: Tổng hợp Internet.

–> Bố mẹ xem thêm nhiều bài viết tương tự tại: Những nét vẽ đầu đời.

Random Posts

Leave a Reply