“Review” sách: Những quyển sách hay nhất cho trẻ 2-6 tuổi

*Bài viết dựa trên trải nghiệm thực tế với các trẻ riêng lẻ và các nhóm trẻ cùng lứa tuổi*

*Lưu ý: Cha mẹ nên hạn chế đưa những bài học vào các câu truyện này, hãy để cho trẻ tận hưởng những nụ cười trong sáng nhất khi trải nghiệm sách*