Thí nghiệm bóng bàn bay

Betuduy.vn gửi tặng cha mẹ và các con những thí nghiệm nhỏ, dễ thực hiện và rất đáng yêu giúp góp phần gieo hạt giống ham thích khoa học, nâng cao khả năng sáng tạo và tưởng tượng cho các bé.

Bé đã bao giờ nhìn thấy một quả bóng bàn bay chưa, thử nhé.

pinkpong floating

Please follow and like us:

Random Posts

3 thoughts on “Thí nghiệm bóng bàn bay

Leave a Reply

Your email address will not be published.