(Trò chơi toán tư duy) Chơi với con số và số lượng

Những ý tưởng trong bài viết dưới đây vô cùng dễ dàng khi thực hiện tại nhà. Bố mẹ có thể thay đổi vật liệu khác để cho trẻ có cách tiếp cận phù hợp.

Lứa tuổi phù hợp: Từ 4 tuổi trở lên.

Nguyên tắc chơi: Từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp. Bố mẹ có thể thay đổi số lượng các mẫu số phù hợp với nhận thức của từng trẻ.

Các trò chơi tư duy tóan học này sẽ giúp trẻ:

  • Nhận biết được các số
  • Nhận biết số lượng tương ứng với các số
  • Thỏa thích vui chơi khám phá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm các trò chơi tư duy toán học tại:

Trò chơi giúp trẻ học về trọng lượng

Nguồn tham khảo:

http://www.playideas.com/25-spring-math-activities-for-preschoolers/8/

http://www.housingaforest.com

http://www.toddlerapproved.com/2015/02/number-pocket-game-for-toddlers-and.html

http://www.bloglovin.com/blogs/relentlessly-fun-deceptively-educational-2756760/printable-lacing-cards-numbers-0-10-3165559169/

 

 

 

 

Leave a Reply