18 cách hành xử mà trẻ em học theo môi trường

Nếu trẻ em sống chung với sự chỉ trích, chúng sẽ học cách kết án

Nếu trẻ em sống chung với sự phản đối, chúng sẽ biết cách đấu tranh

Nếu trẻ em sống chung với sự sợ hãi, chúng sẽ biết cách lo lắng

Nếu trẻ em sống chung với lòng trắc ẩn, chúng sẽ biết cách đồng cảm

Nếu trẻ em sống chung với sự lố bịch, chúng sẽ trở lên nhút nhát

Nếu trẻ em sống chung với sự đố kị, chúng sẽ học cách ghen tị

Nếu trẻ em sống chung với sự xấu hổ, chúng sẽ biết nhận ra lỗi lầm

Nếu trẻ em sống chung với sự khích lệ, chúng sẽ học cách tự tin

Nếu trẻ em sống chung với sự khoan dung, chúng sẽ học cách kiên nhẫn

Nếu trẻ em sống chung với sự chấp nhận, chúng sẽ học cách yêu thương

Nếu trẻ em sống chung với sự ưng thuận, chúng sẽ học cách yêu bản thân mình

Nếu trẻ em sống chung với sự công nhận, chúng sẽ biết cách xây dựng hòai bão đẹp

Nếu trẻ em sống chung với sự chia sẻ, chúng sẽ học cách trở lên quảng đại

Nếu trẻ em sống chung với sự trung thực và công bằng, chúng sẽ học cách trở lên thành thật và công tâm

Nếu trẻ em sống chung với sự tử tế, chúng sẽ biết đâu là lẽ phải

Theo quan điểm của Maria Montessori, trẻ hình thành nhân cách thông qua môi trường

Nếu trẻ em sống chung với sự an toàn, chúng sẽ học cách đặt niềm tin vào bản thân mình và vào người khác

Nếu trẻ em sống chung với tình thân ái, chúng sẽ hiểu rằng thế giới chúng đang sống là một nơi tốt đẹp

Nếu trẻ em sống chung với sự yên bình, chúng sẽ học cách sống bình tâm

(Tác giả Dorothy Law Nolte)

Nguồn: Sách “Bí mật Do Thái khơi gợi tài năng trẻ”.

Đọc thêm các bài chia sẻ kinh nghiệm làm cha mẹ tại đây.

Leave a Reply