Bài tập ghép 2 nửa hình ảnh

Thông tin chung:

Tài liệu thuộc bộ: BÀI TẬP TƯ DUY CHO TRẺ 2-4 TUỔI.

Để tải bài tập, bạn có thể làm theo 2 cách sau:

  • Bấm vào từng bài tập, đến trang bài tập tương ứng chọn “lưu lại” để lưu về.
  • Đăng ký nhận bài tập gốc theo liên kết dưới đây.

Lưu ý: Tất cả các bài tập trong tài liệu “Bài tập thép 2 nửa hình ảnh” sẽ có chung yêu cầu cho ba mẹ đó là: In tài liệu ra giấy, sau đó cắt rời các hình ảnh và yêu cầu trẻ ghép đúng các mảnh khác nhau để được các hình ảnh hoàn chỉnh.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký lấy tài liệu gốc.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký lấy tài liệu gốc.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký lấy tài liệu gốc.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký lấy tài liệu gốc.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký lấy tài liệu gốc.


XEM THÊM: