[Bé 3-4 tuổi] Bài tập nguyên nhân kết quả – Mức 1

  • Mẹ có biết: kỹ năng xác định nguyên nhân kết quả là một kỹ năng rất tốt cho trẻ không? Kỹ năng này giúp trẻ nhìn vấn đề logic hơn, hiểu được lý thuyết về Nhân Quả và tăng khả năng tư duy sau này.
  • Tuy nhiên với các bé nhỏ tầm từ 2-3 tuổi thì việc yêu cầu trẻ xác định đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả thường sẽ gây cho bé sự khó hiểu nhất định dù mẹ có giải thích thế nào đi chăng nữa. Vì vậy betuduy.vn gửi tặng cha mẹ bộ bài tập xác định nguyên nhân/kết quả ở mức 1 dưới dạng trả lời cả các hỏi tại sao để bé tiếp cận dần dần nhé.
  • Sau khi bé làm mỗi dạng bài thì mẹ/bố nhớ nói lại với bé là “vậy hành động này là nguyên nhân, hành động này là kết quả con nhé”.


Tìm hiểu thêm:

[Bé 3-4 tuổi] Bài tập xác định nguyên nhân kết quả – Mức 1

[Bé 3-4 tuổi] Bài tập xác định nguyên nhân kết quả – Mức 2

[Bé 3-4 tuổi] Bài tập xác định nguyên nhân kết quả – Mức 3

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.