[Bé 4-5 tuổi] Bài tập so sánh chiều dài với sợi dây

Bài viết tương tự: Bài tập phát triển tư duy cho bé 3-4 tuổi và 4-5 tuổi.

Bé tư duy mời bố mẹ cùng con làm một bài tập phát triển tư duy nhận biết rất vui cho bé chỉ với một sợi dây nhé.


Soi nao dai hon 1

Soi nao dai hon

Soi nao dai nhat, ngan nhat


Bài viết tương tự: Bài tập phát triển tư duy cho bé 3-4 tuổi và 4-5 tuổi.

Leave a Reply