[Bé 4-5 tuổi] Bài tập tìm đường mức 2

Xem thêm:

[Bé 3-4 tuổi] Bài tập tìm đường mức 1

[Bé 5-6 tuổi] Bài tập tìm đường mức 3

tìm đường 4


tim duong 1


 

tim duong 2

Bé học về cấu tạo cơ thể của con bướm.
Vòng thức ăn – Quy luật độc đáo của sinh vật.


tim duong 3


tim duong 6


tim duong 7


Tìm hiểu thêm:

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 3-4 tuổi tại nhà
Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-5 tuổi tại nhà
Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 5-6 tuổi tại nhà
Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply