Vòng thức ăn – Quy luật độc đáo của sinh vật – P1

Lưu ý: Các hình không có quy định chung về chiều của mũi tên. Vì thế, bố mẹ cần để ý một chút và giải thích đúng cho trẻ nhé. Việc này cũng khá dễ để nhận ra.

Xem thêm:

Vòng thức ăn – Quy luật độc đáo của sinh vật – P1

Vòng thức ăn – Quy luật độc đáo của sinh vật – P2

Vòng thức ăn – Quy luật độc đáo của sinh vật – P3 – sinh vật biển


food chain 0


food chain 1


Vòng đời thức ăn


Lưu ý: Trong bức hình dưới đây, chiều mũi tên có ý nghĩa ngược lại các hình khác. Vật ở cuối mũi tên là đồ ăn của vật ở đầu mũi tên.

vòng thức ăn 2


vòng thức ăn 3

 


Tương tự:Khám phá thế giới xung quanh

Nguồn: Tổng hợp

Leave a Reply