Vòng thức ăn – Quy luật độc đáo của sinh vật – P3 Sinh vật biển

Lưu ý: Các hình không có quy định chung về chiều của mũi tên. Vì thế, bố mẹ cần để ý một chút và giải thích đúng cho trẻ nhé. Việc này cũng khá dễ để nhận ra.

Xem thêm:

Vòng thức ăn – Quy luật độc đáo của sinh vật – P1

Vòng thức ăn – Quy luật độc đáo của sinh vật – P2

Vòng thức ăn – Quy luật độc đáo của sinh vật – P3 – sinh vật biển

vòng thức ăn 6 - sv biển 1

 


vòng thức ăn 6 - sv biển 2


vòng thức ăn 6 - sv biển 3


vòng thức ăn 6 - sv biển 4


vòng thức ăn 6 - sv biển 5


vòng thức ăn 6 - sv biển 6

Leave a Reply