[Bé 4-5 tuổi] Mẹ hỏi bé về vị trí đồ vật nhé

Mời bố mẹ và bé tải các file bài tập phát triển tư duy cho bé 4-5 tuổi được bé tư duy tổng hợp tại bài viết này nhé. 

Cách học: Bố mẹ tải và in hình rồi hỏi bé “Con vật này đang ở ở vị trí nào ?”. Bố mẹ cũng gợi ý nếu bé gặp khó khăn nhé.


Bài tập tương tự: Bài tập phát triển tư duy cho bé 4-5 tuổi


vi tri 1


preposition-cat-and-dog


Bài tập tương tự:Bài tập phát triển tư duy cho bé 4-5 tuổi

Nguồn: Tổng hợp.

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.