Bé học thói quen tốt hàng ngày qua bài thơ “Tắm mát”

Góc “Thơ hay cho bé” gửi tới bố mẹ bài thơ “Tắm mát” giúp các bé học thói quen hàng ngày một cách vui vẻ hào hứng.

THO TAM MAT

Bố mẹ đọc thêm các bài thơ khác tại đây.

 


 

 KHÓA HỌC TỐT CHO MẸ VÀ BÉ: 

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.