Hướng dẫn đăng ký thành viên thư viện Bé tư duy

Quyền lợi & Điều kiện thành viên

 1. Được mượn miễn phí 3 cuốn sách mỗi tháng từ Thư viện Bé tư duy miễn phí.
 2. Được sử dụng sách mới nhất trong tủ sách dùng chung tiết kiệm (tủ sách có phí).
 3. Được tham gia hội nhóm, hỗ trợ nhau cùng vượt qua các khó khăn trong việc nuôi dạy trẻ.
 1. Để trở thành thành viên, bạn cần đóng góp 3 cuốn sách cũ bất kỳ còn giá trị (trừ sách giáo khoa).
 2. Hoặc, đóng góp phí tham dự 100.000 VND/ năm.

Cách thức đăng ký thành viên

 • Chọn 1 trong 3 cách:
 • Nội dung đăng ký: Họ tên – Số điện thoại – Đăng ký thành viên thư viện Bé tư duy.
 • Nếu tham gia bằng cách góp sách: Chuyển ít nhất 3 cuốn sách tới địa chỉ: Số nhà 15/7, ngõ Chùa Liên Phái, Bạch Mai, Hà Nội.
 • Nộp phí đăng ký và tiền cọc (nếu có): Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới:

  Số tài khoản: 0451001451239
  Họ tên: Nguyễn Ngọc Chung
  Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Thành Công
  Nội dung: số điện thoại_tên_dang ky thanh vien thu vien betuduy.

Xác nhận đăng ký thành công.

 • Chọn 1 trong 3 cách:
 • Nội dung: Danh sách cần mượn.
 • Lưu ý: Gửi thông tin mượn sách trước 1 ngày.

Chính sách thành viên

 • Mỗi thành viên được mượn tối đa 3 cuốn sách/ 1 lần mượn sách. Sau khi trả sách, thành viên có quyền tiết tục mượn sách miễn phí.
 • Để tạo điều kiện cho mọi người được tiếp cận sách, mỗi lần mượn kéo dài tối đa trong 1 tháng. Nếu quá hạn, thành viên sẽ phải trả phí 5000 đồng/ngày/1 cuốn sách.
 • Các thành viên mượn sách tại tủ sách có phí thực hiện theo chính sách của tủ sách có phí.
 • Thành viên sẽ bị chấm dứt quyền tham gia thư viện nếu vi phạm một trong các trường hợp sau: Không trả sách; không đóng phí phạt.
 • Thành viên có trách nhiệm giữ gìn sách. Nếu sách bị hỏng (rách, bẩn), sẽ phải chịu chi phí phạt 60% * giá bìa sách. Giá bìa sách được bé tư duy công khai liệt kê trên thư viện.

Chính sách tủ sách có phí