Toán tư duy: Bài tập giúp bé nhận biết và ghi nhớ số 9

Ba mẹ dạy bé đếm số côn trùng và học hình dạng số 9. Sau đó bé tô theo nét số 9 nhé.


Nối theo nét và tô màu các số 9 trong 2 hình sau nhé.


Đếm vật theo yêu cầu.


Bé đếm số lượng các dấu chấm và nối với số tương ứng nhé.Xem thêm các bài tập khác tại:

Danh mục tài liệu tư duy cho trẻ.

Liên hệ:

Email: betuduy@gmail.com
Fanpage:https://www.facebook.com/betuduy

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.