Bài tập củng cố kiến thức toán 1 kỳ 1 – Phép trừ trong phạm vi 10

Cách xem và tải tài liệu

  1. Bấm chuột phải vào hình ảnh bài tập và lưu lại.
  2. Hoặc đăng ký nhận bộ gốc theo liên kết phía dưới

Tài liệu thuộc bộ: Toán tư duy lớp 1


Bấm chuột phải để lưu lại hoặc bấm vào đây để đăng ký nhận trọn bộ gốc

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc bấm vào đây để đăng ký nhận trọn bộ gốc

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc bấm vào đây để đăng ký nhận trọn bộ gốc

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc bấm vào đây để đăng ký nhận trọn bộ gốc

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc bấm vào đây để đăng ký nhận trọn bộ gốc

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc bấm vào đây để đăng ký nhận trọn bộ gốc