Bài tập tư duy khoa học khám phá thiên nhiên chủ đề tìm hiểu chú bướm xinh đẹp

Thông tin chung:

Tài liệu thuộc bộ: TÀI LIỆU ĐẶT NỀN MÓNG KHOA HỌC CHO TRẺ MẦM NON 3-6 TUỔI

Để tải bài tập, bạn có thể làm theo 2 cách sau:

  • Bấm vào từng bài tập, chọn “lưu lại” để lưu về.
  • Đăng ký nhận bài tập gốc theo liên kết dưới đây.

Chủ đề chú bướm gồm 2 phần:

Phần 1: Đặc điểm chung của bướm.

Phần 2 – Vòng đời của bướm


Phần 1: Đặc điểm chung của bướm.

Bấm chuột phải chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc tại đây.

Bấm chuột phải chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc tại đây.

Bấm chuột phải chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc tại đây.

Bấm chuột phải chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc tại đây.

Bấm chuột phải chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc tại đây.

Phần tiếp theo: Phần 2 – Vòng đời của bướm


Xem thêm các tài liệu: