Bài tập tư duy khoa học khám phá thiên nhiên chủ đề tìm hiểu chú bướm xinh đẹp (2)

Phần 1: Đặc điểm chung của bướm

Phần 2: Vòng đời của bướm


Thông tin chung:

Tài liệu thuộc bộ: TÀI LIỆU ĐẶT NỀN MÓNG KHOA HỌC CHO TRẺ MẦM NON 3-6 TUỔI

Để tải bài tập, bạn có thể làm theo 2 cách sau:

  • Bấm vào từng bài tập, chọn “lưu lại” để lưu về.
  • Đăng ký nhận bài tập gốc theo liên kết dưới đây.

Bấm chuột phải chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc tại đây.

Bấm chuột phải chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc tại đây.

Bấm chuột phải chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc tại đây.

Bấm chuột phải chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc tại đây.

Bấm chuột phải chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc tại đây.

Nếu quan tâm tới Toán tư duy, bạn có thể tham khảo tại liên kết sau: Toán tư duy cho bé 3-7 tuổi.

Please follow and like us:

Random Posts