[Bé 3-4 tuổi] Bài tập tìm các vật không cùng loại

Bố mẹ cùng hỗ trợ phát triển tư duy PHÂN LOẠI cho bé thông qua bài tập tìm các vật theo mẫu như dưới đây nhé. Đây là những bước nền móng rất có lợi cho sự phát triển của con sau này.

Có gì đó sai không bé 1

Có gì đó sai không bé 2

Có gì đó sai không bé 3

Nếu cần tài liệu tải về để in cho các bé chơi, bố mẹ đừng ngại ngần để lại thông tin cho Bé tư duy thông qua phần Liên hệ nhé.

Ngoài ra, bố mẹ có thể xem rất nhiều bài tập khác tại đây.

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.