[Bé 3-4 tuổi] Bài tập đồ vật của ai, con vật thích ăn gì

Bố mẹ cùng hỗ trợ phát triển tư duy PHÂN LOẠI cho bé thông qua bài tập xác định “đồ vật này của ai và con vật thích ăn gì” như dưới đây nhé. Đây là những bước nền móng rất có lợi cho sự phát triển của con sau này.

Nghe nghiep-dung cu

 

Nghe nghiep-dung cu 2

con gi an gi

con gi an gi 2

Nếu cần tài liệu tải về để in cho các bé chơi, bố mẹ đừng ngại ngần để lại thông tin cho Bé tư duy thông qua phần Liên hệ nhé.

Ngoài ra, bố mẹ có thể xem rất nhiều bài tập khác tại đây.

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.