5 thoughts on ““Điểm giỏi, đừng sợ!” – Quan điểm về điểm số rất sâu sắc của chị Phan Hồ Điệp

  1. Chào bạn, hiện tại page chỉ chia sẻ miễn phí cho mọi người. Bạn theo dõi để tải về bài tập mới được update liên tục nhé.
    Cảm ơn bạn.

Your email address will not be published.