Tìm hiểu về STEM – Phương pháp giáo dục phổ biến ở Mỹ tập trung vào phát triển tư duy của trẻ

Trong khoảng hai thập niên gần đây, giáo dục STEM đã trở nên phổ biến ở Mỹ và một số nước khác trên thế giới với những điểm mạnh để phát triển tư duy của trẻ và áp dụng vào thực tiễn cho cuộc sống trong tương lai.

Thay vì nói KHÔNG với trẻ, mẹ có thể nói theo cách này.
Muốn trẻ 2 tuổi tự lập, mẹ cần cho con tự làm các việc sau.
  1. Phương pháp STEM là gì?

STEM là viết tắt của các từ Science, Technology, Engineering và Maths. Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học và một số kỹ năng khác theo cách tiếp cận tích hợp và có thể áp dụng để giải quyết vấn đề thực tiến trong cuộc sống.

Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và riêng lẻ, STEM tích hợp lại thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh có thể áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày.

Giáo dục STEM sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, tạo nên những con người đáp ứng được yêu cầu công việc của thế kỷ mới, của quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Cách rèn luyện trí nhớ cho trẻ dưới 6 tuổi.
4 trò chơi giúp trẻ phản ứng nhanh.

Phương pháp STEM

  1. Tầm quan trọng của phương pháp STEM

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì nhu cầu việc làm đòi hỏi óc sáng tạo và khả năng thực tiễn ngày càng lớn, yêu cầu ngành giáo dục cũng phải có những thay đổi để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Giáo dục STEM có thể tạo ra những con người đáp ứng được yêu cầu công việc trong tương lai, có tác động quan trọng đến sự thay đổi nền kinh tế trong thế kỷ mới.

Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển tư duy của trẻ để năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ. Phương pháp này chia các bài học theo chủ đề và với mỗi chủ đề thì đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học.Giáo dục STEM nêu cao phong cách học tập sáng tạo.

5 bài tập vận động tốt cho trẻ 1-3 tuổi.
Khi nào cần dạy kỹ năng sống cho trẻ?

Phương pháp STEM 1

(Ảnh minh họa)

  1. Các kỹ năng STEM cung cấp cho trẻ

Giáo dục STEM không phải là để học sinh trở thành những nhà toán học, nhà khoa học hay kỹ sư mà là giúp học sinh có các kỹ năng có thể được sử dụng trong công việc thế giới hiện đại ngày nay. Kỹ năng STEM được hiểu là sự tích hợp, lồng ghép hài hòa từ bốn nhóm kỹ năng riêng lẻ:

  • Kỹ năng khoa học: là khả năng liên kết các khái niệm, nguyên lý, định luật và các cơ sở lý thuyết của khoa học để sử dụng kiến thức này giải quyết các vấn đề trong thực tế.
  • Kỹ năng công nghệ: mang đến khả năng sử dụng, quản lý, sự nhận thức về công nghệ từ những vật dụng đơn giản đến những vật dụng phức tạp hơn. Cho trẻ hiểu theo hướng tất cả các thay đổi của thế giới tự nhiên để thực hiện các hoạt động của con người đều được coi là kỹ năng công nghệ.
  • Kỹ năng kỹ thuật: giúp phát triển tư duy của trẻ,khả năng phân tích, tổng hợp và kết hợp để biết cách làm thế nào để cân bằng các yếu tố liên để có được một giải pháp tốt nhất trong thiết kế và xây dựng quy trình, hiểu được quy trình sản xuất ra một đối tượng cụ thể.
  • Kỹ năng toán học: Là năng lực nhìn nhận và hiểu được vai trò của toán học trong mọi khía cạnh tồn tại trên thế giới.
Giúp trẻ khám phá thế giới qua tranh.
Dạy bé những nét vẽ đầu đời.

Giáo dục STEM là phương pháp tiếp cận liên ngành tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học nhằm mang đến cho học sinh những trải nghiệm thực tế thật sự có ý nghĩa, giúp học sinh hiểu sâu hơn vấn đề, đạt hiệu quả học tập cao hơn .

Chúng ta đang sống trong sự hội nhập cao giữa các quốc gia với nhau. Điều này đòi hỏi học sinh phải trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức theo chuẩn toàn cầu.Phương pháp giáo dục STEM còn khá mới mẻ và để có thể tạo ra những con người đáp ứng được nhu cầu công việc trong tương lại, hãy tiếp cận và áp dụng phương pháp giáo dục STEM để nâng cao khả năng tư duy của trẻ ngay từ nhỏ để trở thành người có ích cho xã hội.

Leave a Reply