Truyện kể trước giờ đi ngủ – Gà trống choai và hạt đậu

Ngày xửa ngày xưa có một chàng gà Trống choai và một chị gà Mái Ghẹ. Trống Choai lúc nào cũng vội vội vàng vàng, gà Mái nhẹ nhàng bảo:
– Trống Choai, đi đâu mà vội! Trống Choai, đi đâu mà vội!
Một lần, Trống Choai mổ được ít hạt đậu, nhưng nuốt vội quá nên bị hóc. Hạt đậu mắc cứng trong cổ họng khiến Trống Choai không thở được, không nghe được gì hết, cứ nằm im như chết. Gà Mái hết hồn chạy vội đi tìm bà chủ kêu toáng lên:
– Bà chủ ơi, bà cho tôi xin tí bơ để xoa cổ cho Gà Trống, nó bị hóc một hạt đậu rồi.
Bà chủ liền bảo:
– Gà hãy chạy đi tìm Bò mẹ xin một ít sữa, để ta chưng lên thành bơ.
Gà Mái vội tìm đến Bò mẹ:
– Bò mẹ ơi, hãy cho tôi ít sữa để bà chủ chưng lên thành bơ. Bơ ấy tôi đem xoa chổ gà Trống. Nó bị hóc hạt đậu rồi.
– Gà chạy nhanh đi tìm ông chủ, bảo ông ấy cho tôi ăn bó cỏ đã! – Bò mẹ nói.
gà trống choai và hạt đậu
Gà Mái lại hớt hải đi tìm ông chủ:
– Ông chủ ơi, ông chủ! Ông đem cho Bò mẹ bó cỏ tươi, Bò sẽ cho tôi ít sữa để bà chủ chưng lên thành bơ. Bơ ấy tôi đem xoa cổ cho gà Trống. Nó bị hóc hạt đậu rồi.
– Gà chạy nhanh đến bác thợ rèn, bảo ông ấy đưa cho cái liềm cắt cỏ! – Ông chủ bảo thế.
Gà Mái lại ba chân bốn cẳng chạy đến bác thợ rèn:
– Bác thợ rèn ơi, bác cho ông chủ tôi mượn cái liềm để ông chủ để ông chủ tôi cắt cỏ cho bò ăn. Bò sẽ cho tôi ít sữa để bà chủ chưng lên thành bơ. Bơ ấy tôi đem xoa cổ gà Trống. Nó bị hóc một hạt đậu rồi.
Bác thợ rèn chạy ngay vào nhà lấy liềm cho gà mượn. Gà chạy như bay về nhà đưa liềm cho ông chủ. Ông chủ cắt ngay bó cỏ tươi cho Bò ăn. Bò cho một cốc sữa. Gà cõng cốc sữa trên lưng chạy lên nhà đưa cho bà chủ. Bà chủ chưng ngay cốc sữa thành miếng bơ đưa cho chị gà. Chị gà mang ngay miếng bơ cho vào miệng gà Trống. Thế là miếng bơ cùng với hạt đậu trôi tuột xuống cổ. Chú Trống Choai tỉnh ngay, bật dậy cất giọng gáy vang: “Ò, ó, o, o… !”.
Nguồn: Sưu tầm.

Leave a Reply